TR EN

Savunma Teknolojilerinde

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ

ARMELSAN HAKKINDA

Sualtı akustik sistemler alanında ileri teknolojiye sahip olan ARMELSAN, üniversitelerle işbirliği içerisinde, en uygun teknik ve lojistik performansla bu alanda savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılar.

İstanbul Tuzla Merkez Ofis ile Teknopark İstanbul ve Ankara Hacettepe Teknokent AR-GE ofislerinde faaliyetlerini sürdüren ARMELSAN, anahtar teslim sistem çözümleri, perspektifi ve profesyonel hizmete adanmış kadrosuyla sualtı akustik sistemlerinin müşteri ihtiyaçlarına göre analiz, tasarım, geliştirme, üretim, test ve entegrasyon, platforma montaj, ilk çalıştırma, kullanıcı, bakım ve onarım eğitimleri ile teslimat sonrası entegre lojistik destek hizmetlerini de içine alan geniş bir alanda hizmet verebilecek altyapı imkânlarına sahiptir.

Kısa bir süre içerisinde birçok platforma ürün ve hizmet sağlayan ARMELSAN, deneyimli ekibiyle aktif ve pasif sonar ailesinde rekabetçi ve yenilikçi anlayışa sahip bir yönetim yaklaşımını sürdürmektedir.

Bununla birlikte ARMELSAN, dünyada ilk yandan taramalı sonar üreticisi olan Klein Marine Systems gibi savunma sektöründe alanlarında öncü ve profesyonel şirketlerle işbirliği içerisindedir.

ARMELSAN, sahip olduğu ileri teknolojiyi kullanarak, üniversitelerle işbirliği içerisinde, en uygun teknik ve lojistik performansla savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılar.

Türkiye'nin savunma teknolojileri alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle hareket eden ARMELSAN, sualtı akustik sistemleri alanında milli hedefler doğrultusunda üretim yapmanın gururunu yaşar.

MİSYON

Ulusal savunma için en üst düzeyde yerli ve milli katkı ile ileri teknoloji yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

VİZYON

Değerleri, çalışanları ve müşterileriyle Türkiye’nin küresel güç olmasına katkı sağlamaktır.

ARMELSAN, çalışanları, müşterileri ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve güvenden asla vazgeçmez.

DEĞERLER

Ülke ekonomisine ve savunma sanayisine katkıyı milli değerlere bağlı kalarak sağlamak

Çalışanlarla, müşterilerle ve paydaşlarla olan ilişkilerde doğruluk, dürüstlük ve güvenden asla vazgeçmemek

Yüksek rekabet ortamında yenilikçiliğimiz ve ileri görüşlülüğümüzle fark yaratırken bilim ve aklı referans almak

Düşünceleri Armelsan için kıymetli olan çalışanların performanslarını artıracak mutluluğu kazanmaları için adil bir yönetim sağlamak

KALİTE

Ürünlerinde ve sunduğu hizmetlerde uluslararası standartları gözeterek ilerleyen ARMELSAN Savunma Teknolojileri, bu alanda ISO 9001 kalite belgesini almıştır. ARMELSAN Savunma Teknolojileri, ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra üretimin başladığı andan tüketicilere ulaştığı zamana kadar geçen sürecin çevreye etkisini yönetmekle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki çalışmalarda da uluslararası standartlara göre hareket eder. Bu sayede de ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını almaya da hak kazanmıştır.